• ikon
  Ole Rommelhoff den 22-08-2016
  Anmodning om frihed underfor skolens fastlagte ferier.
   
  Hvis I ønsker jeres børn fri fra skole i mere end 3 dage skal anmodningen sendes til den daglige leder via intra.

  Når I anmoder om frihed, får I en hilsen tilbage med besked på at fraværet er noteret.

  Der medsendes ligeledes et notet fra Fladsåskolen ledelse, hvori retningslinjer og ansvar præciseres.
   
  Venlig hilsen
  Fladsåskolens ledelse