Velkommen til Fladsåskolen

Her er en række praktiske oplysninger om skolen

Lektionstimetal  

Det ugentlige timetal er 30 timer for 0.-3. klasse, 33 timer for 4.-6. klasse og 35 timer for 7.-9. klasse.

Fordelingen på de enkelte dage er:

0.-3. klasse  -  5 dage fra 1. til 6. lektion

4.-6. klasse  -  2 dage fra 1. til 6. lektion og 3 dage fra 1. til 7. lektion

7.-9. klasse  -  5 dage fra 1. til 7. lektion

 

Ringetider

På  afd. Korskilde begynder skoledagen kl. 07.55 og slutter henholdsvis kl. 13.55 eller 14.55.

På afd. Mogenstrup begynder skoledagen kl. 08.10 og slutter henholdsvis kl. 14.10 eller 15.10.

 

Ledelsesstrukturen

Den nye skolestruktur betyder, at der er en ny ledelsesstruktur. Den nye ledelsesstruktur bevirker, at opgaver er fordelt anderledes end før.

Ledelsesstruktur og ansvarsområder:

  • Bo Hauge Laursen: Distriktsskoleleder
  • Søren Holm Christensen: Administrativ leder                   
  • Charlotte Wichmann: Daglig leder 6.-9. klasse afd. Mogenstrup, pædagogisk leder afd. Mogenstrup og stedfortrædende skoleleder
  • Andreas Nielsen: Daglig leder 0.-6. klasse afd. Mogenstrup
  • Ole Rommelhoff: Daglig leder 0.-6. klasse afd. Korskilde, pædagogisk leder afd. Korskilde
  • Daniel Lillerøi: SFO-leder

Hvad betyder den nye ledelsesstruktur i praksis

Den nye ledelsesstruktur betyder i praksis, at det er de daglige leder, der har ansvaret for den daglige drift både i forhold til lærere og pædagoger, men også i forhold til elever og forældre.

Det vil sige, at har man som forældre brug for at kontakte ledelsen i forbindelse med ens barns skolegang, så skal man kontakte den daglige leder, der har ansvaret for den aktuelle afdeling.

 

Skolens telefonnummer

Fladsåskolens telefonnummer er 55 88 84 00.

På dette nr. vil der være mulighed for viderestilling til den enkelte afdeling.

 

Ordensregler og principper

Ordensregler, antimobbestrategi og Fladsåskolens principkatalog – se Skoleporten og/eller forældre intra.

 

Madordning

Det er aftalt med bestyrelsen, at skolen kan tilbyde en madordningsaftale med Næstved Madserviceder, som naturligvis er frivillig af benytte. Næstved Madservice kan findes på www.groftoggrønt.dk

Det er vigtigt, at de som ønsker at benytte sig af ordningen, selv sørger for tilmelding. Vi anbefaler herudover at benytte sig af Mejeriernes Skolemælksordning.

 

Venlig hilsen

Bo Hauge Laursen

Skoleleder