SFO

Fladsåskolen afd. Korskilde

 

Afd. Korskilde SFO er en skolefritidsordning, der er beliggende i Brøderup/Tappernøje i Næstved Kommune. I SFO’en er der ca. 100 børn i alderen 6-10 år. SFO’en er fysisk opdelt i to afdelinger med et tæt internt samarbejde, i forhold til aktivitetsplanlægning for børnene samt personalemæssige relationer.

I perioden 1. april til 31. juli har afd. Korskildeskolens SFO ydermere førskolebørn, som er afdelingens kommende børnehaveklasser. Førskolen har som udgangspunkt en selvstændig afdeling, nemlig huset ’Atlantis’

I SFO’en arbejdes der med at skabe en hverdag, der tager udgangspunkt i det enkelte barns alders- og udviklingstrin. Vores mål er, at når børnene forlader SFO’en efter 3. klasse, at de ud fra deres alderstrin er selvhjulpne, kan håndtere konflikter og at de er nysgerrige på livet.

De to andre afdelinger er:

Indskolingslokalerne 

Vesthuset

Udover disse to afdelinger benytter SFO’en huset ’Atlantis’ til morgenåbning samt førskoleordningen. SFO’en benytter også skolens øvrige lokaler samt hal, aula, sløjdlokale, og musiklokalet.

 

Indskolingslokalerne

 

Afd. Korskildeskolens SFO har fra børnehaveklasse til og med 2. årgang dellokaler med skolens undervisning. Det betyder, at hver klasse har et ordinært undervisningslokale og et selvstændigt SFO-lokale der støder op til hinanden. Dette giver optimal mulighed for, at bruge lokalerne fleksibelt i både undervisningstiden og i SFO-tiden.

Det er tanken, at SFO-lokalerne skal være åben- plan med funktionsopdelte lokaler. Det vil sige, at lokalerne er indrettet til forskellige aktiviteter, som børnene i hverdagen kan benytte efter egen lyst og motivation. Lokalerne i Indskolingen er: Teater, Bygge- og spil, Kreativ, Fordybelse samt Leg- og motorik.

 

Vesthuset

 

Vesthuset har børnene fra 3. årgang samt SFO-ens X-klasser. Vesthuset er et hus bestående af et køkken/alrum, et aktivitetsrum med blandt andet mulighed for værkstedsaktiviteter, spille/legerum, der indeholder Wii, Air-hockey.

 

Adresse

Afd. Korskildeskolens SFO

Korskildevej 2 A            

4733 Tapperbøje

SFO’ens telefon nr. 25451007