SFO Fladsåskolen afd. Mogenstrup

 

Afd. Mogenstrups SFO er en skolefritidsordning, der er beliggende i Mogenstrup i Næstved Kommune. I SFO’en er der ca. 140 børn i alderen 6-10 år. SFO’en er beliggende på skolen hvor der er tre selvstændige lokaler samt delelokaler.

I perioden 1. april til 31. juli har afd. Mogenstrups SFO ydermere førskolebørn, som er afdelingens kommende børnehaveklasser. Førskolen har som udgangspunkt et selvstændigt lokale på skolen.

I SFO’en arbejdes der med at skabe en hverdag, der tager udgangspunkt i det enkelte barns alders- og udviklingstrin. Vores mål er, at når børnene forlader SFO’en efter 3. klasse, at de ud fra deres alderstrin er selvhjulpne, kan håndtere konflikter og at de er nysgerrige på livet.

 

Indskolingslokalerne

 

Afd. Mogenstrups SFO har tre selvstændige lokaler: Køkkenet; som også fungere som morgenåbning, Lille stuen, samt Satellitten. SFO’en bruger også undervisningslokalerne i indskolingen samt andre relevante lokaler på skolen, heriblandt samlingssalen.

SFO’en har åben plan med funktionsopdelte lokaler. Det vil sige at lokalerne er indrettet efter forskellige aktiviteter, så børnene kan vælge til og fra i forhold til, hvad de har lyst til. Lokalerne i SFO’en er Køkkenet hvor man bl.a. kan spille forskellige spil, samt spise sin eftermiddagsmad i løbet af dagen. Lille stuen bruges ofte til at tegne/male samt lege med lego. Satellitten er det kreative rum hvor der også findes Wii og dukkekrog.

 

Adresse 

Afd. Mogenstrups SFO

Mogenstrup Parkvej 10 A

4700 Næstved

SFO’ens telefon nr. 55883630