Procedure for fritagelse.

Fritagelse udenfor de fastsatte ferier og fridage.

Hvis dit barn skal have fri i mere end tre dage uden for de fastsatte ferier, skal du på intra give afdelingslederen for dit barns klasse besked. Herefter vil du få en bekræftelse på, at fraværet er noteret.

Hvem skal du skrive til?

  • Ole Rommelhoff er afdelingsleder for alle klasser på afd. Korskilde
  • Thomas Christensen er konstitueret afdelingsleder for 0-3. klasse på afd. Mogenstrup
  • Andreas Nielsen er afdelingsleder for 4-6. klasse og konstitueret afdelingsleder for 7-9. klasse på afd. Mogenstrup

Fladsåskolens ledelse gør opmærksom på, at det er dit ansvar som forælder, at dit barn modtager den undervisning som gennemføres i den periode, dit barn har fri.

Vi understreger, at lærerne ikke er forpligtet til hverken kompenserende undervisning eller til udlevering af ekstramaterialer. Du skal selv planlægge og varetage dit barns undervisning i perioden.

Næstved Kommune har fokus på antallet af elevernes fraværsdage.

Ved fravær på over 4,5% skal skolen skal tage stilling til, om fraværet er bekymrende. Forældre kan selv se fraværsprocenter på forældreintra. Klik på links -> Elevplaner fra MinUddannelse -> Elevplan -> Fanen fravær.

Vi vil også henlede opmærksomheden på lovændringen om elevers ulovlige fravær, og de økonomiske konsekvenser det kan få. (LINK)

 

Venlig hilsen

Fladsåskolens ledelse