Velkommen til Fladsåskolen.

Fladsåskolen består af to afdelinger - afd. Korskilde og afd. Mogenstrup

Adresser findes her.

Kontor: 55888400
fladsaaskolen@naestved.dk

 

Skema og lektionstal

Det ugentlige timetal er 30 timer for 0.-3. klasse, 33 timer for 4.-6. klasse og 35 timer for 7.-9. klasse.

Fordelingen på de enkelte dage er:

0.-3. klasse  -  5 dage fra 1. til 6. lektion

4.-6. klasse  -  2 dage fra 1. til 6. lektion og 3 dage fra 1. til 7. lektion

7.-9. klasse  -  5 dage fra 1. til 7. lektion

 

 

Køreplaner og ringetider

Bussernes køreplaner er ændret, som tidligere informeret om. Det betyder, at skolens ringetider ændres.

På afd. Korskilde begynder skoledagen kl. 07.55 og slutter henholdsvis kl. 13.55 eller 14.55.

På afd. Mogenstrup begynder skoledagen kl. 08.10 og slutter henholdsvis kl. 14.10 eller 15.10.

 

 

 

 

Nye klassebetegnelser

Sammenlægningen af de to skoler til en ny skole har gjort det nødvendigt at kigge på klassebetegnelserne.

Rent administrativt kan det ikke håndteres, at der kunne være to 1. A’ere eller 5. B’ere – en på hver af skolens afdelinger. Derfor er vi gået tilbage til en gammel tradition på Korskilde med at bruge klassebetegnelserne U og V. Specialklasserne på afd. Korskilde skifter betegnelse fra C-klasser til X-klasser.

 

 

Nye ordensregler og principper

For at gøre den nye skole klar til det kommende skoleår har Fælles Bestyrelsen (Overgangsbestyrelsen) behandlet, udarbejdet og vedtaget nye fælles ordensregler og anvendelse af  foranstaltninger (i forb. med ordensreglerne) samt nye principper for klassedannelse og samarbejde mellem forældre og skole. De nye regler og principper er lagt på forældre intra.

Fælles Bestyrelsen har alene ændret de regler og principper, der umiddelbart var nødvendige for planlægningen og dannelsen af det nye skoleår. Revidering og tilretning af alle de øvrige principper bliver op til den nye skolebestyrelse at foretage.  

 

Ny skolebestyrelse

Som det allerede er offentliggjort blev der kampvalg om de syv bestyrelsespladser. Valget er afsluttet og de syv medlemmer blev:

Karen Berner Skipper, Heidi Nonbo, Charlotte Roest, Søren Rasmussen Blak, Nina Lise, Camilla Nerup og

Anakarina Vorbeck Corcoran. 

 

Madordning

Det er aftalt i Fælles bestyrelsen, at madordningen med Næstved Madservice fortsætter kommende skoleår. Næstved Madservice kan findes på www.groftoggrønt.dk

Det er vigtigt, at de som ønsker at benytte sig af ordningen, selv sørger for tilmelding. Vi anbefaler herudover at benytte sig af Mejeriernes Skolemælksordning.

 

Appen Forældreintra:

De gamle skoler bliver slettet i appen, og den nye skole vil blive oprettet, så I kan vælge den. Se vejledning på hjemmeside og forældreintra.

 

Forældreintra:

Alle forældre får nye brugernavne og koder. Standard er, at der oprettes et brugernavn ud fra de tre første bogstaver i for- og efternavn:

Eks. Jens Petersen = jenpet

Hvis der er flere med dette brugernavn tilknyttes et tal. Der kan altså være en jenpet1, en jenpet2 osv. osv. Har vi jeres mobilnr., vil der blive sendt en sms til jer med brugeroplysningerne.

  

Elevintra:

Elever logger på elevintra med uni-login.

 

Ny ledelsesstruktur

Den nye skolestruktur betyder også, at der er en ny ledelsesstruktur. Den nye ledelsesstruktur bevirker, at opgaver er fordelt anderledes end før.

 

Ledelsesstrukturen er

Bo Hauge Laursen: Distriktsskoleleder

Søren Holm Christensen: Administrativ leder                   

Charlotte Wichmann: Daglig leder 4.-9. klasse afd. Mogenstrup, pædagogisk leder afd. Mogenstrup og stedfortrædende skoleleder

Andreas Nielsen: Daglig leder 0.-3. klasse afd. Mogenstrup

Ole Rommelhoff: Daglig leder 0.-6. klasse afd. Korskilde, pædagogisk leder afd. Korskilde

Daniel Lillerøi: SFO-leder

 

 

Hvad betyder den nye ledelsesstruktur i praksis

Den nye ledelsesstruktur betyder i praksis, at det er de daglige leder, der har ansvaret for den daglige drift både i forhold til lærere og pædagoger, men også i forhold til elever og forældre.

Det vil sige, at har man som forældre brug for at kontakte ledelsen i forbindelse med ens barns skolegang, så skal man kontakte den daglige leder, der har ansvaret for den aktuelle afdeling.

Den nye ledelse ser frem til at indtage pladserne og komme i gang med arbejdet, sådan rigtigt for alvor.

 

 

Venlig hilsen og på vegne af hele det nye ledelsesteam

Bo Hauge Laursen

Skoleleder